Namierzanie telefonu

Namierzanie telefonu komórkowego

Namierzenie telefonu komórkowego będzie polegać na ustaleniu współrzędnych geograficznych. Mamy kilka znanych metod, dzięki którym ustalać można pozycję telefonu z dokładnością nawet do kilku metrów. Metody te podzielić można pod kątem działania na dwa rodzaje – namierzenie po numerze z użyciem stacji bazowych oraz lokalizacja przez udział systemu GPS.

Namierzanie telefonu po numerze

Osoby zainteresowane usługa lokalizacji pytają często czy możliwe będzie lokalizowanie telefonu jedynie po numerze telefonu. Jest to w praktyce możliwe.

Każdy telefon poza numerem telefonu uzależnionym od karty SIM ma także stale przypisany numer IMEI. Można go na każdym telefonie sprawdzić kodem *#06#. Telefon używany w sieci GSM musi połączyć się ze stacją bazową i wtedy ma zasięg. Dochodzi do wymiany danych między stacją bazową i urządzeniem, przesyłany jest numer IMEI i numer telefonu.

Technologia lokalizacji telefonu komórkowego będzie polegać na pomiarze siły sygnału pomiędzy BTS-em a lokalizowanym telefonem. By namierzenie było możliwe aparat musi znajdować się w zasięgu minimum trzech stacji bazowych, co będzie pozwalało na stosowanie metody triangulacji, która pozwala na wyznaczenie położenia urządzenia.

Jak zlokalizować numer telefonu

Zaawansowane algorytmy pozwalają wyznaczyć współrzędne telefonu z dokładnością do 50 metrów w miejskiej zabudowie, gdzie stacji bazowych jest sporo, a do 300 metrów na terenach pozamiejskich, gdzie te stacje mogą być od siebie nawet kilkanaście kilometrów. Często zachodzi sytuacja, w której telefon będzie jedynie w zasięgu dwóch stacji bazowych, co pozwala na określenie pozycji w formie kilkukilometrowego wycinku okręgu.

Niewątpliwie zaletą namierzania telefonu po numerze jest brak potrzeby ingerencji w lokalizowany telefon. W takim przypadku osoba, która jest namierzana w ogóle nie musi o tym wiedzieć. Wad tej metody jest kilka. Niedostateczna dokładność szczególnie na terenach pozamiejskich. Kolejna wada to na pewno konieczność współpracy z operatorem telefonii komórkowej, który zarządza infrastrukturą w danej sieci. Dlatego taka metoda jest wykorzystywana jest przez jednostki uprawnione jak policja na wniosek prokuratora.

Lokalizowanie telefonu komórkowego z użyciem GPS

GPS to system nawigacji satelitarnej, który umożliwia ustalenie współrzędnych geograficznych urządzenia z dokładnością do kilku metrów. System będzie się składał z trzech segmentów – kosmicznego a więc 24 satelity orbitujące wokoło Ziemi. Segment naziemny to stacje kontrolne i monitorujące na ziemi oraz segment użytkownika a więc odbiorniki sygnału.

Obecnie coraz więcej telefonów komórkowych posiada właśnie wbudowany odbiornik GPS, co pozwala na wykorzystanie w celu lokalizacji. Aparaty nie posiadające wbudowanego GPS często będzie można połączyć przez Bluetooth z zewnętrznym odbiornikiem, który będzie przesyłał do telefonu współrzędne geograficzne. Sam odbiornik nie nadaje sygnału poza nasz telefon. Dopiero połączenie technologii nawigacji satelitarnej i oprogramowania pozwala na skuteczne lokalizowanie urządzenia.

Zobacz